lördag 26 april 2008

Inte bara Tibet

Bra av Aftonbladet att belysa situationen i ett av våra närliggande länder. När media envisas med att konstant rikta alla blickar åt specifika företeelser kringgår man ofta viktiga problem i vår närhet. Inget ont om exponeringen av klimathotet, Kinas diktatur, Engla-mordet med mera men bevakningen dras till såna extremer så att andra, ofta viktigare, samhällsintressen hamnar alltför långt bak på politiska agendan och i folks medvetande.

Klassiskt problem och jag vet inte vart trenden går i denna fråga. Förhoppningsvis leder Internet och ökad transparens i allmänhet till att olika mediers bevakning av vår värld blir minde likriktad.

Situationen i Vitryssland är ett lysande exempel på något som kräver exponering.

Lista på vad Bladet gärna kan ligga lågt med kommande månader:
1. Engla-mordet och hur utsatta våra barn är
2. Nomineringen av demokratisk kandidat till presidentvalet
3. Människans påverkan på klimatförändringarna
4.
5.
6.

Däremot uppskattas:
1. Energikrisen och energipolitik i allmänhet
2. Hård bevakning och ifrågasättande av totalitära stater
3. Bristen på ansvar i svenska samhället
4.
5.
6.

Kom gärna med fler tips på de två listorna...

Inga kommentarer: