söndag 10 februari 2008

Expressen VS. Aftonbladet

Alliansen måste bli mer uppmärksam på opinonens styrmedel. Leif Lewin skriver i DN att regeringen inte når ut till de dummaste väljarna. Väljare som röstar på såna som liknar en själv och inte på politiker som visat goda resultat av tidigare politik eller på partier som har idelogiska idéer som man tror på.

Det är en insikt som alliansen måste ta med sig. Samma gäller opinionsbildningen i dagstidningarna Aftonbladet och Expressen. Aftonbladets redaktionella material är idag mycket mer präglat av dess politiska färg än vad Expressens material är. Det är Alliansen och Expressens ansvar att slå tillbaka mot Bladet med samma medicin för att lyckas behålla makten kommande mandatperiod.

Att nå ut till de dummaste väljarna måste prioriteras. (Något som man till viss del lyckades med 2006.)

Samtidigt är det kul att se att folk tar sitt förnuft till fånga. (Fast tyvärr är det nog inte förnuftet som folk använder sig av.)

Inga kommentarer: